V pondělí 17. 6. končí výuka v 11:40. Budeme uklízet třídu, rozebírat výtvarné práce a budu vybírat peníze za poškozené učebnice. Děti si berou všechny věci ze skříněk, nechávají si v nich pouze přezůvky. Doděláme vlajku na olympiádu a nacvičíme si pokřik. Děti odevzdají žákovskou knížku. 

Užijte si krásný víkend :-)

Děti, oči, uši, tvrdé Y jim sluší

Slova děti, oči a uši jsou sice rodu středního, ale v množném čísle se chovají jako podstatná jména rodu ženského. Proto musíme v příčestí minulém psát Y.

https://www.mojecestina.cz/article/2014051701-deti-oci-usi-tvrde-y-jim-slusi-proc 

Podmět a přísudek
Stavba souvětí
Věta jednoduchá a souvětí
https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-souradne-2-uroven/731 

Stavba slova

https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-1-uroven/1340 

Slovesa - časování

Koncovka je zakončení ohebných slov, které se při skloňování nebo časování slova mění. Na rozdíl od předpony nebo přípony nevytváří nové slovo, ale vytváří různé tvary téhož slova. V některých tvarech může koncovka chybět (tzv. nulová koncovka). U sloves - osobní koncovka.

Podstatná jména - rod, vzor, životnost, pád, číslo

Vzory podstatných jmen

https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-2-uroven/111  

Pádové otázky

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady#exercise5 

Slovní druhy

https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-1-uroven/120# 

Vyjmenovaná slova

https://www.umimecesky.cz/krizovky-vyjmenovana-slova/29   

https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vyjmenovan%C3%A1+slova#bref1 

 

PŘÍRODOVĚDA

V pondělí 10. 6. píšeme test z:
Látky a jejich vlastnosti, Chráněné oblasti CHKO, Lidské tělo - trávicí soustava, zdravý životní styl, zdravá výživa.

Lidské tělo
Orgány
trávení 
Kdo řídí lidské tělo

Krajinou domova Křivoklátsko

https://www.youtube.com/watch?v=cZ8LGtmZurc  

https://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/  https://krivoklatsko.ochranaprirody.cz/fotogalerie/   
Lexikon ptáků

https://fotoales.cz/?page_id=748  

Vzduch
Voda

https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0 https://nadeje-byliny.eu/module/herbal/list

CHKO - Chráněné krajinné oblasti ČR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Čarodějnice

https://www.tvorivedeti.cz/cz-detail-821305-kloboucek-pavoucek.html

https://www.zabawydladzieci.com.pl/wp-content/uploads/2013/10/111.jpg

Kristián Mensa

https://www.instagram.com/mr.kriss/

https://www.mrkriss.com/ 

Architektura - vyfoť svoji oblíbenou stavbu a pošli mi fotografii na email, nebo fotku přines na USB.

Proč naši předci začali stavět stavby? Jakou funkci plní stavby, architektura?

Aktuálně

Výlet na zámek Nižbor a Oppidum Stradonice

12. 6. 2019

Sraz v 7:50 před ZŠ

Odjezd v 8:00 od ZŠ, návrat mezi 14:00 a 14:30 (odhlásit svačinu i oběd)

S sebou batoh, pití, svačinu velkou, popř. pláštěnku, čepici, kšiltovku, klobouk, kapesné na zmrzlinu, popř. upomínku ze zámku

Výlet je financovaný z projektu Šablony II (autobus, vstupné a program)

Příběh pravěku aneb co bylo, když nebyla škola

Anotace: Chození do školy dnes považujeme za naprostou samozřejmost, z hlediska lidské minulosti je však školní vzdělávání stále novinkou. Ovšem učit se děti musely vždy, i v pravěku. Jak tedy trávily svůj čas, když neseděly v lavicích? Co všechno si musely osvojit ještě v dětství? A měnili by dnešní žáčci s pravěkými dětmi? To všechno zjistíme teprve v Příběhu pravěku. Cíle programu: Žáci se prostřednictvím jednotlivých výjevů z různých období pravěku dozvědí, jak vypadal život na našem území před stovkami a tisíci let. Program se zaměří na zapojení dětí do pravěké společnosti a představí tak žákům alternativy trávení času v dětství. Program žáky názorně seznámí s hmotnou kulturou pravěku a naznačí tak dávné kořeny našich současných předmětů. Přivede také žáky k zamyšlení nad relativitou některých současných hodnot a pomocí pravěkých analogií jim rozšíří obzory vnímání našeho moderního světa.

Oppidum Stradonice

https://nizbor.com/oppidum-stradonice.php